Szkoła dla dorosłych


KURSY

 

 

Rosnące i szybko zmieniające się wymagania na rynku pracy rzucają wyzwania, z którymi można i należy się zmierzyć. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zdobywanie nowych umiejętności, w tym opanowanie jednego lub kilku języków obcych, są obecnie jednymi z głównych warunków powodzenia w trakcie poszukiwania pracy bądź starania się o awans.

Zdobywając atrakcyjne zawody i doskonaląc znajomość języka angielskiego, lub niemieckiego słuchacze korzystają z pomocy wysoko kwalifikowanej kadry nauczycieli, profesjonalnych programów nauczania oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych z dostępem do Internetu.

Ułatwiamy realizację własnych zainteresowań i pasji, proponując udział w dodatkowych zajęciach. Zdobyte u nas kwalifikacje umożliwiają naszym słuchaczom znalezienie ciekawej pracy lub stają się dla nich punktem wyjścia do dalszego rozwoju zawodowego.


Od 1 września 2012 roku zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświatowym z dnia 19 sierpnia 2012 roku nauczanie większości zawodów w formie ustawicznej dla dorosłych odbywa się w formie kursów kwalifikacyjnych. Zmiany w szkolnictwie zawodowym zakładają, że osoby dorosłe mogą uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe tylko w formach kursowych - na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.Natomiast wykształcenie ogólne będzie można zdobyć w ramach kształcenia w systemie szkolnym w trybie wieczorowym lub zaocznym.
 

Jeśli myślisz o:

   - zdobyciu nowego zawodu,

   - zmianie pracy,

   - podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych,

   - otworzeniu własnej działalności gospodarczej,

skorzystaj z oferty naszych KURSÓW