Kierunki kształcenia 

rok szkolny 2017/2018

 

 

Nauka w Technikach i Branżowych szkołach I stopnia (zasadniczych szkołach zawodowych) (podobnie jak to jest w liceach ogólnokształcących) jest powiązana z nauką w gimnazjach - treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszej klasie liceum, technikum i branżowej szkole I stopnia(zasadniczej szkoły zawodowej) uczniowie poznają te same treści, ponieważ na tym etapie edukacji obowiązywać ich ta sama podstawa programowa. Dzięki temu absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę np. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych od razu od drugiej klasy tego liceum.

Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, lecz na różnych etapach nauki. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie dostanie dyplom to potwierdzający.


 

TECHNIKUM  - 4 letnia

 Technik mechatronik

 

szczegółowy opis kwalifikacji <tutaj>

Kwalifikacje:

 

K1 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

K2 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Technik mechanik

 

szczegółowy opis kwalifikacji  <tutaj>

Kwalifikacje:

 

K1 Użytkowanie obrabiarek skrawających
   lub
     Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

 

Technik pojazdów samochodowych 

 

szczegółowy opis kwalifikacji  <tutaj>

Kwalifikacje:

K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
   lub
     Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów
       samochodowych
K2 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

   

Technik spedytor 

 

szczegółowy opis kwalifikacji <tutaj>

Kwalifikacje:

 

K1 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - 3 letnia

Operator obrabiarek skrawających 

 

szczegółowy opis kwalifikacji  <tutaj>

Kwalifikacje:

K1 Użytkowanie obrabiarek skrawających

   

Mechanik pojazdów samochodowych

 

szczegółowy opis kwalifikacji  <tutaj>

Kwalifikacje:

K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

   

Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

szczegółowy opis kwalifikacji  <tutaj>

Kwalifikacje:

 

K1 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów samochodowych

 

Mechanik monter maszyn
i urządzeń

 

szczegółowy opis kwalifikacji  <tutaj>

Kwalifikacje:

 

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

   

Mechatronik

 

szczegółowy opis kwalifikacji  <tutaj>

Kwalifikacje:

 

K1 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych